Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
06/12/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
1. Изслушване на министъра на отбраната по актуални въпроси на политиката за отбрана съгласно т. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

2. Проект на решение за обявяване на гр. Стара Загора за "Град на Българската бойна слава", 854-02-65, внесен от Милен Михов и група народни представители на 23.11.2018 г.

3. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума