Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
13/12/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
1.Законопроект за изменение и допълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили, № 802-01-51, внесен от Министерски съвет на 05.11.2018 г., приет на първо гласуване на 07.12.2018 г. – обсъждане за второ гласуване.

2.Изслушване на Заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов по въпросите на храненето на военнослужещите.

3.Представяне на информация относно изпълнение на разходната част на бюджета на Министерството на отбраната за 2018 г. по основни направления и проекти, реализирани икономии и планове за усвояване до края на годината (предвижда се закрито заседание).

4.Разни.
Форма за търсене
Ключова дума