Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
14/03/2019, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
1.Изслушване на Министъра на отбраната по актуални въпроси на политиката за отбрана съгласно т. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

2.Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, № 902-01-11, внесен в Народното събрание от Министерски съвет на 01.03.2019 г.

3.Разни
Форма за търсене
Ключова дума