Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по отбрана
Комисия по отбрана
06/06/2019, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
1. Изслушване на Министъра на отбраната по актуални въпроси на политиката за отбрана, съгласно т. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

2. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума