Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
18/10/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
ДНЕВЕН РЕД


1. Изслушване на министъра на вътрешните работи съгл. чл. 29, ал. 1 от ПОДНС;

2. Законопроект за допълнение на Закона за лечебните заведения, № 754-01-45, внесен от Георги Йорданов Йорданов и група народни представители на 19.07.2017г.;


3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 754-01-68, внесен от Станислав Иванов и група народни представители на 04 октомври 2017 г.;


4. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума