Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
18/10/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
ДНЕВЕН РЕД


1. Изслушване на министъра на вътрешните работи съгл. чл. 29, ал. 1 от ПОДНС;

2. Законопроект за допълнение на Закона за лечебните заведения, № 754-01-45, внесен от Георги Йорданов Йорданов и група народни представители на 19.07.2017г.;


3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за движението по пътищата, № 754-01-68, внесен от Станислав Иванов и група народни представители на 04 октомври 2017 г.;


4. Разни.

Присъствали на заседанието народни представители:
 1. ЦВЕТАН ГЕНЧЕВ ЦВЕТАНОВ
 2. ПЛАМЕН ДУЛЧЕВ НУНЕВ
 3. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АНДРЕЕВ
 4. ДЕСИСЛАВ СЛАВОВ ЧУКОЛОВ
 5. АХМЕД РЕДЖЕБОВ АХМЕДОВ
 6. ДИАНА ДИМОВА САВАТЕВА
 7. МАНОИЛ МИНЧЕВ МАНЕВ
 8. ДИЛЯН СТАНИМИРОВ ДИМИТРОВ
 9. КОНСТАНТИН ВЕСЕЛИНОВ ПОПОВ
 10. ПЛАМЕН ТАЧЕВ ПЕТРОВ
 11. ТАНЯ ТОДОРОВА ПЕТРОВА
 12. ДИМИТЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ
 13. ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ
 14. ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ
 15. ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ
 16. ВАЛЕНТИН КИРИЛОВ КАСАБОВ
 17. ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ
 18. ВЕСЕЛИН НАЙДЕНОВ МАРЕШКИ
 19. СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ
Форма за търсене
Ключова дума