Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
10/10/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
1.Изслушване на министъра на вътрешните работи по чл.29, ал.1 от ПОДНС.
2. Законопроект за ратифициране на Споразумението между правителството на Република България и кабинета на министрите на Украйна за сътрудничество при бедствия, № 802-02-23, внесен от Министерски съвет на 25.09.2018г.
3. Разни
Форма за търсене
Ключова дума