Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
14/11/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
1. Информация от ръководствата на Министерството на външните работи, Министерството на вътрешните работи и Министерството на труда и социалната политика за процеса на формиране на българската позиция относно утвърждаването и бъдещото прилагане на Глобалния пакт за сигурна, редовна и законна миграция на ООН;
(заседанието по т.1 е съвместно с Комисията по външна политика и ще се проведе в зала 3 на пл. "Княз Александър I" № 1).
2. Изслушване на министъра на вътрешните работи съгл. чл. 29, ал. 1 от ПОДНС;
3. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили, № 802-01-51, внесен от Министерски съвет на 05.11.2018 г.;
4. Законопроект за ратифициране на Споразумението за стратегическо партньорство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Канада, от друга страна, № 802-02-25, внесен от Министерски съвет на 15.10.2018 г.;
5. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума