Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
19/12/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
1.Годишен доклад за младежта за 2017 г. и проект за решение
№ 802-00-55 внесен от Министерски съвет на 14.12.2018 г.
2.Разни
Форма за търсене
Ключова дума