Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
13/02/2019, 15:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
1. Изслушване на министъра на вътрешните работи съгласно чл. 29, ал. 1 от ПОДНС;
2. Обсъждане на Указ № 20 на Президента на Република България, постъпил на 05.02.2019 г., за връщане за ново обсъждане на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на личните данни, приет от Народното събрание на 24.01.2019 г. и мотивите към указа.
3. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума