Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
20/02/2019, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
1.Информация от Министерството на вътрешните работи и Председателя на ДАНС относно придобиване през 2008 година и лишаване от българско гражданство през 2018 година на Сергей Андониев.
2. Разни.

Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред ще проведе съвместно заседание с Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения
Форма за търсене
Ключова дума