Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
27/02/2019, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
1. Обсъждане на Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019 г., № 902-00-3, внесена от Министерски съвет на 24 януари 2019 г.
2. Обсъждане на Годишен отчет за дейността на Комисията за защита на личните данни за 2018 г., № 920-00-2, внесен от Комисията за защита на личните данни на 28 януари 2019 г.
3. Разни.

(по т.1 заседанието е съвместно с Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения)
Форма за търсене
Ключова дума