Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред
05/06/2019, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 232
1.Изслушване на министъра на вътрешните работи съгласно чл. 29, ал. 1 от ПОДНС;
2.Законопроект за изменение и допълнение на Закона за българските лични документи, № 902-01-25, внесен от Министерски съвет на 30.05.2019 г.;
3.Разни.
Форма за търсене
Ключова дума