Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
11/05/2017, 14:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 130
1. Изслушване на министъра на земеделието, храните и горите и изпълнителния директор на Държавен фонд „Земеделие“ относно:
1.1. Индикативния график за директните плащания за кампания 2016 г.
1.2. Текущо състояние на кампания 2017 и приеми по мерки 10 и 11.
2. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение на Закона за опазване на земеделските земи, № 754-01-3, внесен от Йордан Апостолов и група народни представители на 10 май 2017 г. – за първо гласуване.
Форма за търсене
Ключова дума