Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
24/01/2018, 15:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 130
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за фуражите № 702-01-51, внесен от Министерския съвет на 28 ноември 2017 г. – за второ гласуване;

2. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители № 802-01-4, внесен от Министерския съвет на
19.01.2018 – за първо гласуване.
Форма за търсене
Ключова дума