Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
03/10/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 130
1. Блиц-контрол;
2. Разглеждане на Законопроект за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол, № 802-01-35, внесен от Министерски съвет на 25 септември 2018 г.
Форма за търсене
Ключова дума