Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
31/10/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 130
1. Разглеждане на Законопроект за държавния бюджет на Република България за 2019 г., № 802-01-49, внесен от Министерски съвет на 29 октомври 2018 г. за първо гласуване;
2. Разглеждане на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, № 802-01-44, внесен от Министерски съвет на 23 октомври 2018 г. за първо гласуване.
Форма за търсене
Ключова дума