Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
07/02/2019, 11:30
пл. "Народно събрание" 2, зала "Огледална"
1. Разглеждане на Законопроект за преброяване на земеделските стопанства в Република България през 2020 г., № 902-01-4, внесен от Министерски съвет на 31 януари 2019 г. за първо гласуване.
2. Разглеждане на Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019 г., № 902-00-3, внесена от Министерски съвет на 24.01.2019г.
Форма за търсене
Ключова дума