Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Комисия по земеделието и храните
26/06/2019 първо гласуване

  Становище на РПЦ "На ти с природата" по Законопроект за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност № 954-01-44, внесен от н.п. Десислава Атанасова и гр.н.п. на 20 юни 2019 г.
  СТАНОВИЩЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ СДРУЖЕНИЕ „НА ТИ С ПРИРОДАТА“ ПО ЗАКОНОПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКАТА ДЕЙНОСТ, ВНЕСЕН ОТ Н.П. ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА И ГРУПА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 20 ЮНИ 2019 Г., № 954-01-44


  УВАЖАЕМИ НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ И ЧЛЕНОВЕ НА КОМИСИЯ
  ПО ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ,

  Сдружение „На Ти с Природата“ счита, че така предложените промени в закона няма да имат търсения ефект за превенция и намаляване на инцидентите с нападения от домашни кучета върху хора.

  Нашия дългогодишен опит, както и изследванията на опита на други държави сочат, че проблемът с нападения от домашни кучета върху хора е свързан с множество фактори, като: безотговорно развъждане, безконтролно придобиване, липса на грижи и неглижиране на потребностите на животното, умишлено създаване на агресивно поведение от страна на собствениците, безотговорност у стопанина и оставяне на животното без контрол и др. подобни.

  Всеки един от изброените фактори е предмет на разглеждане в сега съществуващото българско законодателство , свързано с животни и е наказуем според разпоредбите му (ЗЗЖ, ЗВМД, НК).
  Но, очевидно, тези разпоредби не се спазват. Поради пълната липса на контрол от страна на ресорните МЗХГ и БАБХ по отношение популацията на домашни кучета, както и на нежелание от страна на кметовете на общини да изпълняват вменените им функции (и отново – пълната липса на контрол от стана на БАБХ върху дейността на общините), липсват предприети мерки за контрол върху домашните кучета , каквито е посочено в законите.
  Вместо профилактика на причините , разписана в закони, сега ни се предлагат още рестрикции.
  Увеличаването на размера на глоби, които никога не са събирани, без да се предприемат предварително мерки за засилване на контрола от страна на институциите върху развъдчици, търговци и собственици на кучета, не може да бъде работеща мярка.
  Властите за 11 години дори не успяха да накарат стопаните да регистрират в общините кучета си. Поради това, към момента не се знае реалния им брой , не се събират данъци, няма контрол върху развъждането, невъзможно е да се установят нарушения на закона. Тоест, няма превенция.
  За илюстрация – само в София, според специалисти, домашните кучета са над 250 000. От тях регистрирани са едва около 8 000. В по-малките населени места, особено по селата, броят на регистрираните животни е нищожно малък. На контрол подлежат единствено регистрираните животни, тъй като за останалите е трудно да се докаже кое лице е собственик и да му се състави акт. Т.е., предложените мерки ще засегнат тази част от собствениците, които са по-съвестни.
  Друг аспект на проблема е безконтролното развъждане и търговия с животни. Ако отворите произволен сайт с обяви за продажба на животни, ще видите огромен брой обяви за продаване на кучета (Пример: към момента в сайта bazar.bg има над 3000 актуални обяви за продажба на кучета.) Повечето от тях са за цели кучила, развъдени безотговорно, без правила и продавани на всеки, който ги поиска. Огромна част от тези животни попадат при безотговорни стопани, създавайки потенциал за риск от инциденти, или подхранват уличната популация. Контрол върху развъждането и търговията с животни следва да се извършва от БАБХ. Но такъв на практика липсва.

  Ще отбележим, че: вместо нови рестрикции е необходимо контролните органи по ЗВМД и ЗЗЖ да проработят за спазването им.
  Бихме приветствали законови промени, които да предвидят административна и дори – наказателна отговорност на длъжностни лица, които не изпълняват вменените им по закон задължения и функции.

  От друга страна, предлаганата глоба от 1000 лв. за агресивно куче без намордник, е безмислена, несъбираема и лесно атакуема съдебно. Кой ще определя кое куче е наистина агресивно? Защото, както знаем, това може да прецени единствено специалист - етолог, а общините не разполагат с такива специалисти.

  Относно предложената промяна в чл. 177, т. 3, предлагаща да бъдат освободени от задължение за водене на повод кучета с тегло под 5 кг, категорично сме против промяната. Като аргумент ще посочим факта, че поради подценяване на нуждата от тяхното възпитание и социализация, дребните кученца често са предпоставка за възникване на инциденти с други кучета, хора и дори ПТП.


  25.06.2019 г.
  Форма за търсене
  Ключова дума