Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по земеделието и храните
Становище от МЗХГ по законопроект за изменение и допълнение на Закона за водите, № 954-01-3/25.01.2019 г.
Форма за търсене
Ключова дума