Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
09/05/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 1, Източно крило
ДНЕВЕН РЕД:

1. Представяне, обсъждане и гласуване на Отчет за изпълнение на бюджета на държавното обществено осигуряване за 2017 г., № 810-00-5, внесен от Националния осигурителен институт на 18.04.2018 г.

2. Разглеждане на Годишен доклад за младежта за 2016 г. и проект за решение, № 802-00-19, внесен от Министерски съвет на 20.04.2018 г.
Форма за търсене
Ключова дума