Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
30/05/2018, 11:30
пл. "Народно събрание" 2, зала "Изток"
ДНЕВЕН РЕД:

Точка единствена: Разглеждане на Административен мониторингов доклад за 2017 г. за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020), № 802-00-23, внесен от Министерски съвет на 3.05.2018 г.
Форма за търсене
Ключова дума