Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
05/07/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 130
На 5 юли 2018 г. (четвъртък) от 14:30 ч. в зала 130 (пл. „Княз Александър I” № 1), ще се проведе обществено обсъждане на Законопроект за личната помощ, № 854-01-62, внесен от Пламен Христов и група народни представители на 2.07.2018 г.
На дискусията по законопроекта са поканени да вземат участие: вносителите на законопроекта; г-н Валери Симеонов, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика; г-н Бисер Петков, министър на труда и социалната политика; представители на Министерството на финансите; представители на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания; ръководствата на Парламентарните групи; ръководствата на: Комисията по труда, социалната и демографската политика, Комисията по здравеопазването, Комисията по образованието и науката и Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление; г-н Минчо Коралски, изпълнителен директор на Агенцията за хората с увреждания; г-жа Румяна Петкова, изпълнителен директор на Агенцията за социално подпомагане; представители на Националния осигурителен институт, г-жа Мая Манолова, омбудсман на Република България, представители на неправителствени организации на и за хората с увреждания, представители на работодателски и синдикални организации.
Форма за търсене
Ключова дума