Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
11/07/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 1, Източно крило
ДНЕВЕН РЕД:

1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за интеграция на хората с увреждания, № 854-01-59, внесен от Светлана Ангелова и група народни представители на 29.06.2018 г. – обсъждане за второ гласуване.

2. Изслушване на министъра на труда и социалната политика относно резултатите, постигнати от Българското председателство на Съвета на ЕС в областта на заетостта и социалната политика (в изпълнение на т. 4 от Решение на Народното събрание от 1.12.2017 г., обн., ДВ, бр. 97 от 5.12.2017 г.).
Форма за търсене
Ключова дума