Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
25/07/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 1, Източно крило
1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, 802-01-26, внесен от Министерски съвет на 16.07.2018 г. – обсъждане за първо гласуване.
2. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума