Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
26/09/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 1, Източно крило
ДНЕВЕН РЕД:

Точка единствена: Дискусия по повод искане на Инициативен комитет и внесена Петиция за отмяна на § 6, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за социално осигуряване, както и относно възможности за промяна размера на пенсиите за осигурителен стаж и възраст чрез механизмите на осъвременяването, индексирането и преизчисляването на пенсиите.
Форма за търсене
Ключова дума