Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
14/11/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 1, Източно крило
1. Отговори на актуални устни въпроси, отправени от членовете на Комисията по труда, социалната и демографската политика към министъра на труда и социалната политика, на основание чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

2. Законопроект за хората с увреждания, № 802-01-41, внесен от Министерски съвет на 18.10.2018 г. – обсъждане за второ гласуване.
Форма за търсене
Ключова дума