Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
12/12/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 1, Източно крило
ДНЕВЕН РЕД:

1. Законопроект за социалните услуги, № 802-01-57, внесен от Министерски съвет на 11.12.2018 г. – обсъждане за първо гласуване.
2. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума