Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
06/02/2019, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 1, Източно крило
ДНЕВЕН РЕД:

1. Отговори на актуални устни въпроси, отправени от членовете на Комисията по труда, социалната и демографската политика към министъра на труда и социалната политика, на основание чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

2. Обсъждане за второ гласуване на Законопроект за социалните услуги, № 802-01-57, внесен от Министерския съвет на 11.12.2018 г. и приет на първо гласуване на 18.01.2019 г.
Форма за търсене
Ключова дума