Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
13/02/2019, 11:30
пл. "Народно събрание" 2, зала "Огледална"
ДНЕВЕН РЕД:

1. Разглеждане на Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз през 2019 г., № 902-00-3, внесена от Министерския съвет на 24.01.2019 г.
2. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума