Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
03/04/2019, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 1
1. Отговори на актуални устни въпроси, отправени от членовете на Комисията по труда, социалната и демографската политика към министъра на труда и социалната политика, на основание чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
2. Законопроект за допълнение на Кодекса за социално осигуряване, № 954-01-17, внесен от Светлана Ангелова Найденова и група народни представители на 27.03.2019 г. - обсъждане за първо гласуване.
3. Отчет за дейността на Икономическия и социален съвет за 2018 г., № 956-32-3, внесен от Икономическия и социален съвет на 26.03.2019 г.
Форма за търсене
Ключова дума