Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по труда, социалната и демографската политика
Комисия по труда, социалната и демографската политика
15/05/2019, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала № 134
Точка единствена: Отговори на актуални устни въпроси, отправени от членовете на Комисията по труда, социалната и демографската политика към министъра на труда и социалната политика, на основание чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

ЗАСЕДАНИЕТО НА КОМИСИЯТА ЩЕ ЗАПОЧНЕ В 13:30 ЧАСА!
Форма за търсене
Ключова дума