Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по образованието и науката
Комисия по образованието и науката
13/06/2018, 15:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 248
1.Разглеждане на Годишен доклад за дейността на Българската академия на науките за 2017 г., № 805-00-1, внесен от Председателя на Българската академия на науките на 24.04.2018 г.

2.Разни.
Форма за търсене
Ключова дума