Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по образованието и науката
Комисия по образованието и науката
19/09/2018, 15:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 248
1. Разглеждане на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2017 г., №802-00-39, внесен от Министерски съвет на 20.07.2018 г.

2. Разглеждане на законопроект за ратифициране на Протокола за удължаване на срока на действие на Споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за научно-технологично сътрудничество, подписано на 4 януари 2008 г. във Вашингтон, №802-02-21, внесен от Министерски съвет на 27.08.2018 г.

3. Разглеждане на законопроект за изменение на Закона за ратифициране Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, №802-02-22, внесен от Министерски на 07.09.2018 г.

4. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума