Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по образованието и науката
Комисия по образованието и науката
23/01/2019, 15:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 248
1. Актуални въпроси, отправени от членове на Комисията по образованието и науката към министъра на образованието и науката на основание чл. 29 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.

2. Разглеждане на Годишен доклад за младежта за 2017 г. и проект за решение, №802-00-55, внесен от Министерски съвет на 14.12.2018 г .
Форма за търсене
Ключова дума