Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по образованието и науката
Комисия по образованието и науката
15/05/2019, 15:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 248
1. Разглеждане на Годишен доклад за дейността на Българската академия на науките за 2018 г., № 905-00-2, внесен от Председателя на Българската академия на науките на 19.04.2019 г.
2. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума