Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
26/09/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 142
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта ще проведе редовно заседание на 26 септември 2018 г. (сряда) от 14.30 ч., залa 142 в сградата на Народно събрание на пл.“Княз Александър I” № 1, при следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Обсъждане за второ гласуване на Законопроект за физическото възпитание и спорта № 702-01-25, внесен от Министерски съвет на 05 октомври 2017 г., приет на първо гласуване на 13 декември 2017 г.
2. Разни.

От Ръководството
Форма за търсене
Ключова дума