Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
19/12/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 142
Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта ще проведе редовно заседание на 19 декември 2018 г. (сряда) от 14.30 ч., зала 142 в сградата на Народно събрание на пл.“Княз Александър I” № 1, при следния

ДНЕВЕН РЕД
1. Разглеждане на Годишен доклад за младежта за 2017 г. и проект на решение, № 802-00-55, внесен от Министерски съвет на 14.12.2018 г.
2. Разглеждане и обсъждане на Проект на Закон за социалните услуги , № 802-01-57, внесен от Министерски съвет на 11.12.2018 г. - първо гласуване.
3. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума