Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
30/01/2019, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 142
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта ще проведе редовно заседание на 30 януари 2019 г. (сряда) от 14.30 ч., зала 142 в сградата на Народно събрание на пл.“Княз Александър I” № 1, при следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Разглеждане на Доклад за изпълнението на Националната програма за развитие на физическото възпитание и спорта 2013-2016 г., № 802-02-59, внесен от Министерски съвет на 28.12.2018 г.
2. Разни.

От Ръководството
Форма за търсене
Ключова дума