Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
06/02/2019, 13:00
пл. "Княз Александър I" №1, зала 142
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта ще проведе редовно заседание на 06.02.2019 г. (сряда) от 14.30 ч., Зала 142, при следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Годишна програма за участие на Република България в процеса на вземане на решения на Европейския съюз (2019 г.), № 902-00-3, внесена от Министерски съвет на 24.01.2019 г.

2. Разни
Форма за търсене
Ключова дума