Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
13/03/2019, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 142
Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта ще проведе редовно заседание на 13 март 2019 г. (сряда) от 14.30 ч., залa 142 в сградата на Народно събрание на пл.“Княз Александър I” № 1, при следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България, № 902-01-5, внесен от Министерския съвет на 19.02.2019 г.– обсъждане за първо гласуване.
2. Разни.

От Ръководствот
Форма за търсене
Ключова дума