Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
10/04/2019, 16:15
пл. "Княз Александър I" №1, зала 142
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта ще проведе редовно заседание на 10 април 2019 г. (сряда) от 16.15 ч., зала 142 в сградата на Народно събрание на пл.“Княз Александър I” № 1, при следния

ДНЕВЕН РЕД
1. Законопроект за допълнение на Закона за физическото възпитание и спорта, № 954-01-20, внесен от Александър Койчев Иванов и група народни представители на 04.04.2019 г. – обсъждане за първо гласуване.

2. Разглеждане на „Доклад за дейността на Омбудсмана на Република България през 2018 г.“, № 939-02-3, внесен от Омбудсмана на Република България на 29.03.2019 г.

3. Разни.

От Ръководството
Форма за търсене
Ключова дума