Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
Комисия по въпросите на децата, младежта и спорта
05/06/2019, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 142
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта ще проведе редовно заседание на 5 юни 2019 г. (сряда) от 14.30 ч., залa 142 в сградата на Народно събрание на пл.“Княз Александър I” № 1, при следния

ДНЕВЕН РЕД

1. Разглеждане и обсъждане на Национална гражданска инициатива „Системата ни убива“, вх. № 839- 01-28 от 29.11.2018 г.
2. Разглеждане и обсъждане на Национална гражданска инициатива „Системата ни убива всички“, вх. № 939- 01-1 от 04-01.2019 г.
3. Разни.

От Ръководството
Форма за търсене
Ключова дума