Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
14/06/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 130
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ще проведе извънредно заседание на 14.06.2018 г., /четвъртък/ от 14:30 часа в сградата на пл. „Княз Александър I” № 1, зала 130, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка единствена. Обсъждане на постъпило в Комисията по здравеопазването писмо с Вх. № 839-00-13 на 12 юни 2018 г. от председателя на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса в изпълнение на решение на Надзорния съвет на НЗОК № РД-НС-04-36 от 8 юни 2018 г.
Форма за търсене
Ключова дума