Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
12/07/2018, 15:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 130
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ще проведе редовно заседание на 12.07.2018 г., /четвъртък/ от 15:30 часа в сградата на пл. „Княз Александър I” № 1, зала 130, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Годишен отчет за дейността на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г., № 802-00-32, внесен от Министерски съвет на 29 юни 2018 г.

2. Отчет за изпълнението на бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г., № 802-00-33, внесен от Министерски съвет на 29 юни 2018 г.

3. Изслушване на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по лекарствата във връзка с постъпило искане от група народни представители на основание чл. 28, ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, Вх. № 854-00-49/11.07.2018 г.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО
Форма за търсене
Ключова дума