Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
27/09/2018, 15:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ще проведе редовно заседание на 27.09.2018 г., /четвъртък/ от 15:30 часа в сградата на пл. „Княз Александър I” № 1, зала 130, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, № 854-01-46, внесен от Даниела Дариткова и група народни представители на 8 юни 2018 г. – второ гласуване.
2. Изслушване на министъра на здравеопазването, председателя на Българския лекарски съюз и на националния консултант по акушерство и гинекология във връзка с постъпило искане от група народни представители на основание чл. 28, ал. 5 и чл. 30, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, Вх. № 854-00-58/7.09.2018 г.
Форма за търсене
Ключова дума