Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
11/10/2018, 15:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 130
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ще проведе редовно заседание на 11.10.2018 г., /четвъртък/ от 15:30 часа в сградата на пл. „Княз Александър I” № 1, зала 130, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка единствена. Представяне и обсъждане на концепция за развитие на здравното осигуряване в Република България и за секторни реформи в системата на здравеопазването, в изпълнение на т. 1 от Решение на Народното събрание, прието на 29 юни 2018 г. (обн. ДВ, бр. 56 от 2018 г.).
Форма за търсене
Ключова дума