Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по здравеопазването
Комисия по здравеопазването
28/03/2019, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 130
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ще проведе съвместно заседание с Комисията по взаимодействието с неправителствените организации и жалбите на гражданите на 28.03.2019 г., /четвъртък/ от 14:30 часа в сградата на пл. „Княз Александър I” № 1, зала 130, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

Точка единствена. Изслушване на председателя на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна каса и на управителя на Националната здравноосигурителна каса относно готовността на НЗОК за осъществяване дейностите на Център „Фонд за лечение на деца“ и Комисията за лечение в чужбина към Министерството на здравеопазването от 1 април 2019 г.
Форма за търсене
Ключова дума