Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
06/07/2017, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 3
1. Представяне на резултатите от изпълнението на Оперативна програма „Околна среда“ 2007-2013 г. и напредъка по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. от министъра на околната среда и водите и ръководителя на управляващия орган.
2. Разни
Форма за търсене
Ключова дума