Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
08/02/2018, 14:30
пл. "Княз Александър I" №1, зала 3, източно крило
1. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България, № 802-01-3, внесен от Министерски свет на 16.01.2018 г.-първо гласуване.
2. Представяне, обсъждане и гласуване на Законопроекта за ратифициране на Международната конвенция за контрол и управление на корабните баластни води и седименти, № 802-02-4, внесен от Министерски съвет на 02.02.2018 г.- първо гласуване.
3. Разни.
Форма за търсене
Ключова дума