Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Парламентарни комисии
Комисия по околната среда и водите
Комисия по околната среда и водите
10/05/2018, 11:30
пл. "Народно събрание" 2, зала Огледална
1. Разглеждане и приемане на общ Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси, включващ Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси № 802-01-11, внесен от Министерски съвет на 05.04.2018 г. и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси № 802-01-13, внесен от Министерски съвет на 17.04.2018 г., приети на първо гласуване на 3 май 2018 г.
Форма за търсене
Ключова дума